CÔNG TRÌNH
CAO ỐC BẢO GIA - QUẬN 11 - TP.HCM  

NHÀ THẦU CHÍNH : CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG TANAM