CÔNG TRÌNH
VINCOM CENTER QUẬN 1 - TP.HCM  

NHÀ THẦU CHÍNH : CÔNG TY CỔ PHẦN XD & KD ĐỊA ỐC HÒA BÌNH