CÔNG TRÌNH
TÒA NHÀ CR5-CR8 PHÚ MỸ HƯNG - TP.HCM  

NHÀ THẦU CHÍNH : CÔNG TY CỔ PHẦN XD & KD ĐỊA ỐC HÒA BÌNH