CÔNG TRÌNH
TIMES SQUARE TOWER QUẬN 1 TPHCM  

NHÀ THẦU CHÍNH: KUMHO E & C