Hiện nay chúng tôi chưa có nhu cầu tuyền dụng, mời bạn quay lại sau

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ :


CÔNG TY TNHH VINH CAO

MM8 Trường Sơn, Phường 15, Quận 10, TP.HCM
Điện thoại: (84.8) 3 970 5786
Fax : (84.8) 3 970 5785
Email. vicaco@vicaco.com.vn
Website: www.vicaco.com.vn